Type to search

Gurudwaras in India

Gurdwara Kalgidhar Sawan Chak Kathua

saswan_chak

The Gurdwara Saheb is also known as Gurdwara Kalgidhar Dashmesh Nagar Kathua. Dashmesh Nagar (Sawan Chak) is a pure Sikh basti situated in Kathua town. Kathua is the Gateway district of Jammu and Kashmir.

Tags:

Leave a Comment